Археологія і давня історія України. Збірник статей. – Київ, 2020. – Вип. 3 (36).

 

Полидович, Ю. Б. Иранская мифологема царской власти и пектораль из Толстой Могилы
Polidovych, Yu. B. Iranian Myth about the Royal Authority and the Pectoral from Tovsta Mogyla

pdf

135-149

Клочко, Л. С. Головні убори із Бердянського кургану
Klochko, L. S. The Headdress from the Berdyansk Kurgan

pdf

383-394

Ліфантій, О. В. Нові дані щодо скіфських золотих аплікацій одягу з курганів біля с. Ольгине Херсонської області
Lifantii, O. V. New Data about Scythian Gold Garment Appliqu?s from Barrows near Olhyne Village of Kherson Oblast

pdf

395-401