Наукова конференція МІКУ // Музейні читання. Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. 17-18 грудня 1996 р. – Київ, 1998.

ЗМІСТ

I. ПЕРСОНАЛІЇ

Корпусова В.М. З історії київської інтелігенції XX ст. (до сторіччя народження М.І. Вязьмітіної (22.04.1896–3.04.1994)

8

Нестерук Л.І. Д.М. Щербаківський як один з фундаторів Національного музею історії України

pdf

12

Варшавская М.Н. Н.И. Петров – один из основателей церковно-исторического музея в Киеве

pdf

17

II. ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЙ

Рябова В.О. Повернення до Сахнівської діадеми

pdf

23

Підвисоцька О.П. Про зображення на чаші з Гайманової Могили

pdf

26

Клочко Л.C. Прикраси з кургану біля с. Мар’ївка

pdf

31

Березова С.А. Сережки з античних некрополів Північного Причорномор’я

pdf

34

Черненко Є.В. Сюжети “троянського циклу” на скіфських горитах

pdf

37

Русяєва М.В. До питання про композицію та сюжет на золотих окуттях піхов меча з Чортомлицького кургану

pdf

40

Малєєва О.Ю. Зооморфна пластика раннього залізного віку з території Середнього Подністров’я у колекції Національного музею історії України

45

Корпусова В.М., Денісова А.О., Чепак В.М. Колекції О.І. Тереножкіна в Інституті археології НАНУ

50

Вітрик І.С. Нумізматична колекція в фондах Інституту археології НАНУ

pdf

53

Приходнюк О.М., Хардаєв В.М. Балкано-візантійські прикраси Харівського скарбу

pdf

55

Романовська Т.Ю. Книга Естер і Пурім (Мегиллат Естер у зібранні Музею історичних коштовностей України)

pdf

58

Стрілець М.С. Лебединський монетно-речовий скарб – сенсаційна знахідка 1996 року

pdf

62

Черненко О.Є. Барми з Княжої Гори (скарб 1891 р.)

66

Арустамян Ж.Г. Клеймо майстерні Києво-Печерської лаври на срібних виробах XIX ст.

pdf

68

Стрижакова Н.А. Імператорські таляри німецької (Св. Римської) імперії у нумізматичній збірці НМІУ

pdf

72

III. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Скорый С., Хохоровский Я., Рыдзевски Я., Григорьев В. Второй год исследований Большого Рыжановского кургана

76

Філюк О.В., Осадчий P.M. Речовий скарб з спеціалізованого виробничого центру “Колонщина – II”

79

Вакуленко Л.B. До питання про джерела гончарного виробництва у варварського     населення Східної Європи

82

Приходнюк Ю.О. Східнослов’янські городища Дніпровського Правобережжя третьої чверті І тис. н.е.

85

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Харченко О.М. До проблеми класифікації первісного мистецтва

89

Курбан О.В. До питання про катакомбну кераміку

94

Гаврилюк Н.О. Явище тезаврування золота у ранньому залізному віці

97

Крупа Т.Н. Женские прически Херсонеса Таври­ческого античного времени (по данным иконографии)

100

Приходнюк О.М. Про заснування Києва в Дастані Шамсі Башту

102

Нікітенко Н.М. Коронаційна сцена у північній вежі Софії Київської

105

Никитенко М.М. Летописная “Речь философа”: богословский трактат или исторический документ?

109

Марголіна І.Є. Історія іконостасів Кирилівської церкви в Києві

113

Вайнтруб И.В. Готические соборы – послание в будущее

115

Гарцман Ш.М. З історії єврейського одягу в Україні XVI–XVII ст.

pdf

118

КОМП’ЮТЕРІ3АЦІЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ

Советникова С.И. Компьютерный учет новых поступлений (о ходе эксперимента по компьютерному учету коллекций НМИУ)

pdf

123

Писанец В.Е. Создание компьютерных сетей с архитектурой “клиент–сервер” – для музеев и учреждений культуры

130