2005 р.

Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 5-6 грудня 2005 р. – Київ, 2006.

ЗМІСТ

З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ

Старченко О.В. Нові надходження до Музею історичних коштовностей України

pdf

6

Станиціна Г.О. Архівні документи про історію деяких музейних експонатів

13

Быковская Н.В. Золотая кладовая Керченского государственного историко-культурного заповедника

29

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ЗА ДОБИ БРОНЗИ ТА РАННЬОГО ЗАЛІЗА

Якубенко О.О., Лисенко С.Д., Лисенко С.С. Шпильки-жезли із зібрання НМІУ

pdf

42

Бессонова С.С., Витрык И.С. Композиция изображения на золотом конусе из Братолюбовского кургана

52

Клочко Л.С. Антропоморфні образи в оздобах скіфських головних уборів

pdf

64

Бабенко Л.І. Образи фантастичних істот у декорі одягу Сіверсько-Донецького населення V–IV ст. до н.е.

76

Могилов О.Д., Діденко С.В. Деякі предмети вузди V ст. до н.е. з зібрань Національного музею історії України

pdf

82

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Аксенов В.С. Ранние средневековые фибулы из Нетайловского могильника салтово-маяцкой культуры

86

Потупчик М.В. З досвіду експонування кам’яних ювелірних форм V–VI ст. з поселення Бернашівка

93

Чумаченко А.Ю. Золотая цепь из Черниговского клада в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины: попытка идентификации владельца

pdf

97

ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ XVII–XX ст.

Сергій О.С. Різьблені дерев’яні хрести в срібних оправах XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

108

Березова С.А., Волковинська О.А. Гданське срібло з колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

119

Степаненко Н.О. Ювеліри Росії кінця XIX – початку XX ст. у пам’ятках зібрання Дніпропетровського історичного музею

131

Тихонова М.М. Вироби культового металу варшавських фірм Фраже та “Норблін і Ко” в колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького

139

Романовская Т.Е. Мезуза: место в еврейской традиции и искусстве

pdf

144

АРХЕОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ СТАРОВИНИ

Артюх Т.М., Підвисоцька О.П. Спектральні дослідження складу золотих сплавів коштовностей різних хронологічних періодів

pdf

154

Крупа Т.Н. Изучение археологического текстиля скифского времени Харьковщины

165

Михайлова С.І. Загальні умови до збереження предметів з металу

pdf

170

ДОДАТОК

Дженкова О.В. Театралізована програма “Скіфія золота”

pdf

180