Наукова конференція МІКУ “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки” // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. 9-11 листопада 2009 р. – Київ, 2010.

ЗМІСТ

З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Рудика Н.М. Міжнародні документи щодо охорони пам’яток археології

pdf

4

Станиціна Г.О. Забуті сторінки з історії першого міського музею в Києві (за архівними документами НА ІА НАНУ)

14

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ВІД ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА ДО РИМСЬКОГО ЧАСУ

Фиалко Е.Е. Тема амазономахии и грифономахии в произведениях античных торевтов

32

Грібкова Г.О. Ювелірні вироби з кургану поблизу села Будки на Посуллі

pdf

44

Клочко Л.С. Образ водоплавного птаха на декоративних елементах скіфського костюма

pdf

55

Триколенко О.В. Золота скульптурка дикого кабана з кургану Хомина Могила

pdf

74

Чубур A.A. Пектораль раннього залізного віку з Брянсько-Чернігівського прикордоння

86

Величко Є.О. Золотне шиття з сарматського поховання у Донецькій області

pdf

94

Кондратикова Л. Ювелирные украшения сарматских племен Днестровско-Прутского междуречья

100

Ермолин А.Л. К вопросу о технике изготовления золотой маски из Пантикапея

109

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV–XIV ст.)

Романовская Т.Е. К вопросу об атрибуции уникального браслета из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

114

Попельницька О.О. Хрест давньоруського часу з городища Княжа Гора у зібранні Національного музею історії України

pdf

125

Горбова M.B. Уникальная дробница из коллекции Донецкого областного краеведческого музея

130

Куштан Д.П. Перстень з родового замчища гетьмана Б. Хмельницького у Суботові

136

Терещук О. Вкладні речі Адама Киселя – київського воєводи (1649–1653 рр.) у збірці Національного музею історії України

pdf

141

Сергий Е.С. Кресты с именами мастеров деревянной миниатюры XVIII века в собрании Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника

151

Пашковський O.A. Срібний оклад XIX ст. з Чигиринського Троїцького монастиря

159

Березова C.A. Старченко O.B. Дарохранильниця з вкладним написом 1793 року

pdf

162

Тихонова М.М. Дарохранильниця Кирила Тарловського з колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

170

Дженкова Е.В. Серебряная кружка работы московского мастера из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

179

Березова C.A., Палатна С.Г. Реліквія роду Безбородків

pdf

194

Степаненко Н.О. Срібні нагрудні хрести із колекції Дніпропетровського історичного музею

202

Романовская Т.Е., Савченко Т.Н. Библейский сюжет Акедат Ицхак в декоративном пространстве памятников еврейского церемониального искусства из коллекции МИДУ

pdf

214

Смирнова Н.К. Дукач-Коронатка

pdf

227

СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Перстень “Вепр” С.М. Серова

pdf

232

НОВЕ В НАУКОВО-ОСВІТНІЙ РОБОТІ

Малюк Н.І. Театралізована програма “Священні скарби”

pdf

244