ЗМІСТ

ПАМЯТІ ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ

Полідович Ю.Б. Пам’яті Алли Олексіївни Моруженко: до 80-річчя від дня народження

pdf

7

З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Станиціна Г.О. Чернетки листів Д.М. Щербаківського про збереження культурних цінностей в його особовому фонді в Науковому архіві Інституту археології НАН України

14

ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА

Бабенко Л.И. Конструкция и техника изготовления жгута гривны из Куль-Обы

pdf

30

Вітрик І.С. Золота пластина з ольвійської колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

48

Клочко Л.С. Реконструкція головних уборів скіф’янок з сережками

pdf

56

Величко Є.О., Синьоокий С.В. Унікальна косметична ложка із сарматського поховання Соколової Могили: досвід реставрації

pdf

74

Полидович Ю.Б., Величко Е.А. Пластинки с изображением фигурі юноши из скифских комплексов

pdf

79

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Золоте намисто з підвісками у вигляді жолудів із поховання некрополя Німфея

98

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Біляєва С.О., Фіалко Є.С. Декоративні металеві накладки з розкопок Тягинського городища 2017 р.

109

Стрельник М.О., Володарець-Урбанович Я.В. Дві лтварні формочки раннього середньовіччя із Волоського (матеріали експозиції НМІУ)

pdf

116

Малюк Н.И. Уточнение атрибуции экспоната из фондов Музея исторических драгоценностей Украины

pdf

129

ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ХVІ–ХХ СТ.

Березова С.А. Козацькі потири з колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

140

Березова С.А., Малюк Н.І. Дослідження культових предметів у музейних колекціях: рідкісна монстранція з колекції МІКУ – філіалу НМІУ

pdf

147

Брель О.В., Діденко Я.Л. Турецькі печатки XVII ст. (з нових надходжень до фондів НІКЗ “Чигирин”)

pdf

162

Ноздрина Л.Ф. Налобное укрвшение ногайской женщины из коллекции Бердянского краеведческого музея

169

Палатна С.Г. Ніжинський оклад 1686 року з колекції Музею історичних коштовностей України

pdf

176

Степаненко Н.О., Тихонова М.М. Три торашилди з колекції юдаїки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького

185

Фрасинюк О.Н. Культурні цінності, повернуті Д. Щербаківським із Москви у 1922 році (ящик № 1783, зібраний 23-24 серпня 1922 р.)

pdf

198

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ

Луць С.В. Ювелірство України нової доби: тенденції та методи творчості митців

210

Пасічник Л.В. Інтерпретації неокласичних стилів у сучасних ювелірних прикрасах українських митців-ювелірів

220

Триколенко С.Т. Дорогоцінні кольчуги Saturnine

233

Удовиченко І.В. Ювелірна драматургія Тетяни Калюжної

pdf

240

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МУЗЕЄЗНАВСТВА

Білан Ю.О., Онищенко О.А. Досвід формування віртуальної експозиції: методика, інструментарій та перспективи використання (на прикладі експозиції філіалу НМІУ – Музею історичних коштовностей України)

pdf

249

7