З 12 до 14 листопада 2012 р. у Музеї історичних коштовностей України проводилась чергова наукова конференція Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки.

12-14 листопада 2012 року у Музеї історичних коштовностей України відбулися чергові Музейні читання.

На конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки виступили 40 науковців, які представили 34 доповіді. Усі учасників – працівники музеїв, університетів, науково-дослідних інститутів тощо – взяли участь у обговоренні широкого кола питань, пов’язаних з пам’ятками ювелірного мистецтва: вивчення історії художньої обробки металу, музейних колекцій та окремих творів ювелірного мистецтва, сучасні тенденції його розвитку.

Традиційно, конференцію розпочинають доповіді, присвячені видатним науковцям, діяльність яких є значним внеском у розвиток української культури. На цей раз ми вшанували пам’ять Д.М. Щербаківського, 135-річчя з дня народження якого припало на грудень 2012 р. Автор Г.О. Станиціна висвітлила одну із сторінок біографії вченого: листування з його учнем. І хоча цей спадок невеликий, через нього (у листах і коротких записках) вимальовуються яскраві образи людей (Д.М. Щербаківського та його учня П.П. Курінного), які дбали, насамперед, про збереження духовних цінностей нашого народу.

Фахівці представили доповіді про творчий доробок майстрів доби раннього заліза, часів середньовіччя (ІV–ХІV ст.), пам’ятки ювелірного мистецтва ХV–ХХ ст., а також художні традиції сьогодення. Всі ці теми надзвичайно багатогранні, тому кожен раз учасники конференції дізнаються про щось нове у царині технології виробництва ювелірних витворів (від давнини до сьогодення), стилістичних особливостей у їх створенні, семантики прикрас та змістовного наповнення декору. Усі доповіді є значним вкладом у вивчення історії ювелірного мистецтва.

Учасники конференції у доповідях не раз підкреслювали роль Музею історичних коштовностей України як центру зі зберігання та вивчення історичних і художніх раритетів із дорогоцінних металів та коштовного каміння.