14-16 листопада 2011 р. у Музеї історичних коштовностей України у рамках щорічних “Музейних читань“ відбулася чергова, 19-та, наукова конференція “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”.

14-16 листопада 2011 р. у рамках щорічних “Музейних читань відбулася чергова, 19-та, наукова конференція “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки.

У програму конференції було включено доповіді, в яких науковці з різних закладів – музеїв, заповідників, науково-дослідних інститутів – висвітлювали загальні питання з історії художньої обробки металу та коштовного каміння, проблеми вивчення музейних колекцій та окремих творів ювелірного мистецтва, сучасні тенденції його розвитку. Загалом виступили 45 фахівців з України, Росії, Білорусії і Молдови.

Конференція розпочалася з доповідей, присвячених 40-річчю унікальної знахідки – золотої пекторалі зі скіфського кургану Товста Могила на Дніпропетровщині. Пролунали спогади про визначну особистість – археолога і поета Б.М. Мозолевського, який керував розкопками Товстої Могили.

Велику цікавість учасників конференції викликала заключна частина заходу, коли з повідомленням “Сучасні українські ювеліри – кавалери Меморіального фонду Карла Фаберже виступив відомий російський дослідник Валентин Васильович Скурлов. Він є вченим секретарем названої фундації, створеної в Москві у 1996 р.

Для відзнаки кращих сучасних ювелірів Меморіальний фонд затвердив нагороди: ордени Фаберже трьох ступенів, М.Є. Перхина та О.К. Денисова-Уральського. Останні два прізвища не такі відомі широкому загалу, як Карл Фаберже, але свого часу вони посідали значне місце серед ювелірів. Так, Михайло Євлампійович Перхин – селянин, який став головним майстром фірми Фаберже і працював до 1903 р. Він є автором 28 з 50 імперських пасхальних яєць.

Під час проведення конференції в Музеї були нагороджені українські ювеліри: О.В. Мірошніков – Орденом А.К. Денисова-Уральского та В.Г. Чубюк – малим знаком цього ордену.

За великий внесок у розвиток культури, зокрема, ювелірного мистецтва, Музей історичних коштовностей України був нагороджений Орденом Михайла Перхіна.